FAQMetaalverbindingen

Kan ik ieder soldeervloeimiddel gebruiken voor drinkwater?

Nee, enkel de vloeimiddelen met het KIWA-keurmerk mogen worden gebruikt voor drinkwaterleidingen. De niet-gekleurde vloeimiddelen kunnen schade aanrichten aan de koperen leiding.

Waardoor is een verbinding gemaakt met de Flon-100 nastelbaar?

De Flon-100 is nastelbaar door een combinatie van PTFE afdichtingskoord en glijmiddel. Het glijmiddel zit in de glijmiddel dispenser bevestigd aan de onderkant van de verpakking. Deze kan los worden genomen van de bovenkant. In deze dispenser zit een glijmiddel die het mogelijk maakt om de verbinding 45° (1/8e slag) na te stellen.

Waarom zit er geen KIWA-keurmerk op de PTFE afdichtingstapes voor schroefdraadverbindingen?

Er bestaan geen keuringseisen met betrekking tot drinkwatertoepassingen voor PTFE afdichtingstape. PTFE is inert en reageert nagenoeg nergens op.

Mag S-39 niet meer gebruikt worden voor koperen drinkwaterleidingen omdat het giftig is?

Nee, S-39 is niet giftig, maar de resten zijn te corrosief om te worden toegepast bij koperen leidingen. Als na het solderen de leiding niet wordt doorgespoeld, dan zullen de vloeimiddelresten gaan inwerken op het koper. Hierdoor kan putcorrosie ontstaan.

Gebruik daarom een KIWA gekeurd vloeimiddel. Als deze resten achterblijven in het systeem zullen zij het koper niet aantasten. Deze resten zijn 100% water oplosbaar en worden tijdens het vullen en gebruik van de installatie uitgespoeld.

Ik heb lekkages terwijl ik KIWA gekeurd vloeimiddel gebruik en loodvrij soldeer. Doe ik iets fout?

De gebruikte middelen zijn juist. Het is echter belangrijk om de verbinding niet teveel te verhitten. Het loodvrij soldeer heeft een smeltpunt van 220°C. Het vloeimiddel zal boven de 300°C zijn werking verliezen. Het is dan ook zaak om onder de 300°C te blijven. Dit kan gecontroleerd worden door het soldeer af en toe tegen de warme buis/fitting te houden. Zodra deze smelt en in de capillair vloeit, de buis niet meer (teveel) verwarmen.

Als handig hulpmiddel kan de S-39 koper (Cu) KIWA worden gebruikt als vloeimiddel. Deze heeft een handige kleurindicator. Als de rode kleur verdwijnt, kan het soldeer worden toegevoegd.

Afdichting

Welke siliconenkit kan ik gebruiken op natuursteen en kwetsbare materialen?

Het is belangrijk dat er bij deze materialen een zuurvrije kit wordt gebruikt.

S-200 is een zuurvrije siliconenkit, welke kwetsbare materialen niet aantast.

Welke Griffon siliconenkit kan ik gebruiken op acryl baden?

Op kunststof ondergronden zoals acryl baden en acryl douchebakken dient er een neutrale, zuurvrije siliconenkit te worden toegepast. Dit is de Griffon S-200

Ik wil mijn spouw isoleren met PUR schuim, kan dit?

Nee, helaas is dit niet mogelijk. De Griffon PU Foam is een vochtuithardend product en zal bij het aanbrengen in een afgesloten ruimte enkel aan de buitenkant van het schuim uitharden. Deze uitgeharde buitenzijde voorkomt dat het schuin van binnen uithardt.

Hierdoor wordt er geen goede opschuiming van het schuim verkregen.

Op de PU foambus staat de normering B2 vermeld, wat betekend dit?

Op purschuim bussen staat een notatie over de brandklasse waaraan het schuim voldoet.

Deze loopt van B1 tot B3. B1 schuim is brandwerend. B2 schuim is brandvertragend en B3 schuim is brandbaar.

Deze B2 norm houdt het volgende in:

Volgens de DIN 4102-1 norm worden er standaard proefstukjes purschuim geprepareerd van 90 mm breed , 190 mm lang en ca. 60 mm hoog.

De proefstukjes worden 15 seconden lang met een vlam bestookt , waarna ze zelf gaan branden. Deze vlammen moeten binnen 20 seconden zijn gedoofd en de vlammen mogen niet hoger zijn dan 150 mm.

Purschuimen met een B1 normering moeten ook aan deze eisen voldoen en tevens aan een aanvullende eis waarbij de PURschuim wordt blootgesteld aan hete lucht van maximaal 200°C in een speciale constructie. De PURschuim  mag niet gaan branden, smeulen of smelten.

Bij gebruik van B1 schuimen dient men de schuim tijdens het gebruik altijd  te bedekken met een mineraal materiaal.

 B3 schuimen voldoen niet aan zowel B1 als B2.

Bij mijn eerste gebruik komt er niets uit de PU-Foam bus?

Het is mogelijk dat de bus heeft gelegen. Door het liggen kan het ventiel bij de uitstroom opening verkleven en hierdoor komt er niets meer uit de bus.

Ik heb PU-Foam op mijn handen, wat nu?

Natte, nog niet uitgeharde purschuim, kunt u het beste verwijderen met Griffon Cleaner of PU-Foam Cleaner. Uitgeharde purschuim resten op de huid kunt u verwijderen met Griffon handcleaner scrub. Uitgeharde purschuim op andere oppervlakken zijn enkel mechanisch te verwijderen.

Ik wil mijn metalen rookgas afvoer afdichten. Kan ik hier de Hydra voor gebruiken?

Nee, hier kunt u de Hydra niet voor gebruiken. Na uitharden is de Hydra "steen" hard en zal door de werking van de materialen los scheuren.

Bij buitengebruik spoelt de aangebrachte Hydra na een dag drogen weg. Hoe kan dit?

De Hydra moet voor gebruik eerst drogen. Na de droging, minimaal 24 uur moet de kit langzaam worden opgestookt. Door de warmte zal de kit gaan verharden en zijn uiteindelijke hittebestendigheid bereiken.

CV-waterbehandeling

Bestaat de mogelijkheid van aantasting na toevoeging van CFS CV-waterbehandelingproducten?

De CV-Waterbehandeling producten zijn onschadelijk voor alle componenten (koper, aluminium wisselaars, radiatoren, leidingen, diverse componenten, 3-wegklep, O ringen) van het systeem. De producten zijn zuurvrij en pH neutraal.

Heeft de CV-Leaksealer effect op de vloeistof in mijn CV-installatie?

Nee, CV-Leaksealer zal enkel gaatjes met een maximum doorsneede van 1 milimeter dichten. Verder heeft het geen invloed op de inhoud van de installatie.

Is over- en onderdosering van de CV-Protector en CV-Silencer van invloed op de kwaliteit?

De CV-waterbehandeling producten zijn superconcentraten. 1 koker op 100 liter systeeminhoud geeft een ideale concentratie en werking van het product. Onderdosering kan leiden tot onvoldoende werking. Overdosering heeft geen invloed op een verbeterde werking of nadelige invloed op de installatie componenten.

Veroorzaakt een hoge CV-water temperatuur kwaliteitsverminderingen van de producten?

Nee, de producten werken zowel bij lage als bij hoge temperaturen. Belangrijk is dat de producten door het gehele systeem kunnen circuleren.

Wat zijn de gevolgen van geen volledige reiniging van het systeem?

Het systeem zal optimaal funktioneren als alle slib en corrosie producten verwijderd zijn, en daarna beschermd wordt met Protector. Eventueel achtergebleven resten kunnen alsnog weer voor problemen zorgen (thermostaatkranen ed).

Zijn er wijzigingen van pH (zuurgraad) te verwachten van CV-water op korte en lange termijn?

De producten zijn gebufferd en pH neutraal. Het water zal op de ideale pH worden gebracht (7.2 - 7.6) en daar worden gehouden.

Zijn er gevolgen te verwachten indien er eerder een ander onbekend middel blijkt te zijn toegevoegd?

Er zijn geen nadelige gevolgen gekend en te verwachten.

Wat zijn de gevolgen op een warmtewisselaar en andere componenten bij gebruik van CV-Leaksealer?

De CV-Leaksealer heeft geen gevolgen voor de warmtewisselaar. Ook andere componenten worden niet aangetast door de CV-Leaksealer.

Is er een blijvende kwaliteitsgarantie op het product?

Het is niet te garanderen dat de kwaliteit nooit zal veranderen. Veranderingen kunnen worden doorgevoerd als de regelgeving (KIWA-ATA) verandert. Indien er daadwerkelijk een kwaliteitsverandering plaatsvindt, dan zal dit in ieder geval voortijdig worden bekend gemaakt.

Wat is het effect van de toevoeging bij kalkafzetting in de wisselaar

De producten zijn allen zuurvrij en pH neutraal. Kalk zal dus niet worden opgelost door de producten. Kalkafzetting kan wel worden voorkomen door gebruik van de CV-Protector.

Houtkonstruktielijmen

Wat is het verschil tussen Contact Kit en Contact Tix?

Contact Kit is vloeibaar en Contact Tix is tixotroop (boterachtig). Daarnaast heeft de Contact Kit (10-40 min) een langere opentijd dan Contact Tix (10-25 min).

Met name voor verticale toepassingen is de Contact Tix uitermate geschikt. Tijdens het opbrengen zal de lijm niet druipen.

Indien meer tijd nodig is om grotere oppervlakken in te smeren met lijm, dan biedt de Contact Kit het voordeel dat deze een lange opentijd heeft. Met deze lijm is het mogelijk om zelfs na 40 minuten de delen nog samen te voegen.

Welke lijm gebruik ik voor het watervast verlijmen van hout?

Gebruik hier altijd een D4 lijm op basis van Polyurethaan voor (PU-Tix Fiber of PU-Houtlijm Fiber). PU-Houtlijmen zijn beperkt spleetvullend (spleet < 0.4 mm).

Na verlijming van HPL op multiplex met contactlijm ontstaan na enige tijd blazen. Hoe komt dit?

Blaasvorming is het gevolg van insluiting van condens. Dit condens slaat op de lijmlaag tijdens het verdampen van het oplosmiddel. Door dit verdampen daalt de temperatuur op het lijmoppervlak.  Dit condens verdwijnt als de temperatuur weer op omgeving temperatuur is gekomen (> 10 min.)

Voorkom dus blaasvorming door: materialen en lijm toe te passen tussen 18-20 °C , bij luchtvochtigheid < 65% en een minimale afdamptijd van 10 minuten.

Met name op vochtige dagen treedt blaasvorming op. Wacht in deze gevallen tot de maximale opentijd van de gebruikte contactlijm.

Na verlijming van HPL op multiplex met contactlijm laat deze na 24 uur los. Hoe komt dit?

Zeer belangrijk bij een goede hechting is het volledig dubbelzijdig aanbrengen van de lijm en het aanrollen van beide delen binnen de opentijd. Onvoldoende aanrollen resulteert in onvoldoende contact van beide materialen.

Gebruik beslist een aandrukrol die specifiek voor contactlijm geschikt is.

Montagelijmen

Het vriest en we moeten nu buiten isolatieplaten lijmen met Poly Max® High Tack Express. Wat nu?

De tekst op de verpakking volgen en absoluut niet onder de vijf graden verwerken.

Poly Max® High Tack Express hardt uit onder invloed van vocht. Dit is een chemische reatie. Bij lage temperaturen is de absolute luchtvochtigheid laag en verlopen reacties zeer traag.

Welke montagelijm gebruik ik voor het verlijmen van Polystyreenschuimplaten op metaal/beton buiten?

Voor deze toepassing kunt u Poly Max® High Tack Express gebruiken. Deze lijm tast geen enkele ondergrond aan en is waterbestendig.

Let er wel op dat de lijm in verticale strepen wordt opgebracht. Poly Max® heeft vocht nodig om uit te harden. Dit vocht dient uit de omgevingslucht te komen. Door het opbrengen van verticale strepen wordt altijd ventilatie verkregen.

CE wetgeving

Wat houdt de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011 in?

Deze Regelgeving (CPR), is van kracht vanaf 1 juli 2013 en legt de minimale  eisen vast voor bouwproducten  op het gebied van o.a. veiligheid, brandwerendheid en mechanische sterkte . Indien er een geharmoniseerde Europese norm beschikbaar is voor een productgroep, is het een plicht om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de specifieke CE eisen en het product  te voorzien van het CE logo. Daarnaast moet er een prestatieverklaring  (DoP) beschikbaar zijn, waarin beschreven is hoe producten getest zijn en welke prestaties er met het product behaald worden.  PVC lijmen, chemisch anker en vanaf 2014 afdichtingskitten vallen onder deze Europese Bouwproducten Richtlijn.  De bijbehorende  prestatieverklaringen (DoP’s) zijn bij het desbetreffende product beschikbaar.

Welke productgroepen vallen onder de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011?

PVC lijmen en chemisch ankers vallen onder deze Europese Bouwproducten Richtlijn. Vanaf 1 juli 2014 vallen ook afdichtingskitten onder deze CPR.

Vanaf wanneer is de Europese Bouwproducten Regelgeving (CPR) No 305/2011 van kracht?

De CPR op PVC lijmen en chemisch ankers is van kracht sinds 1 juli 2013. Afdichtingskitten vallen vanaf 1 juli 2014 onder deze CPR.

Wat is een DoP?

Een DoP is een Declaration of Performance, een prestatieverklaring. Hierin wordt beschreven hoe een product getest is en welke prestaties er met het product behaald worden.

Waar vind ik een DoP voor mijn product?

Een DoP is te vinden bij de productinformatie op de producten waarop CRP van kracht is.  Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze via het contactformulier stellen.

Waar kan ik terecht met aanvullende vragen?

Middels het contactformulier kunt u uw vragen stellen. U krijgt binnen 2 werkdagen antwoord. U kunt tevens tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen.

Griffon gebruikt cookies.

Sluiten
Klik hier voor meer informatie.