Power Glue CONTROL

Tube 3 g (Blister)

Zeer snelle, extreem sterke en vloeibare secondelijm met Direct-Stop-Technology

Power Glue CONTROL

Eigenschappen

Eigenschappen

 • Met Direct-Stop-Technology
 • Druipt niet, met terugstroomeffect
 • Eenvoudig en schoon in gebruik
 • Supersnel en extreem sterk
 • Waterbestendig
Naar boven

Toepassingen

Geschikt voor:

 • Ideaal voor kleine oppervlakken. Lijmt vrijwel alle vaste en flexibele materialen zoals leer, vele kunststoffen zoals hard PVC, ABS PS Plexiglas®, polycarbonaat (Makrolon®), fenolharsen (Bakelite®), porselein, keramiek, hout, metaal, kurk, vilt, stof (test geschiktheid eerst), rubber.
 • Slechts gedeeltelijk geschikt voor glas (na verloop van tijd wordt de verbinding broos, waardoor deze verzwakt).
Naar boven

Verwerking

Voor gebruik:

Verwerkingsomstandigheden

Niet gebruiken bij temperaturen onder +10 °C. De lijm reageert het beste bij een luchtvochtigheid van 50-70%.

Persoonlijke veiligheid

Cyanoacrylaatlijmen harden zeer snel uit in aanwezigheid van vocht (zoals luchtvochtigheid, vocht in de huid, zweet, huid talg, tranen). Houd hiermee rekening tijdens het gebruik, met name ten aanzien van kinderen en het contact met de huid en ogen. Maar zelfs zonder behandeling lossen cyanoacrylaatlijmen natuurlijk op met de tijd.

Oppervlakten eisen

De te lijmen materialen moeten schoon, droog, stof- en vetvrij zijn en goed passend.

Voorbehandeling oppervlakken

 • Stof, olie, vet, was of een scheidingsmiddel dient daarom zorgvuldig te worden verwijderd van de oppervlakken voordat u deze aan elkaar gaat lijmen. De beste manier om dit doen, is om de oppervlakten een aantal keren met een geschikt oplosmiddel in te wrijven, zoals aceton (indien dit geschikt is voor het materiaal – eerst controleren!).
 • Voor metalen en metaallegeringen is het meestal voldoende om het oppervlak op te ruwen met schuurpapier of door te slijpen of borstelen.

Tijdens gebruik:

Omgaan met verpakking

 • Om het membraan te doorboren, draai de hele dop, met de klok mee, stevig en volledig vast op de tube. Draai vervolgens het zwarte afsluitdopje weer los.
 • Druk niet op de tube tijdens het doorboren.

Gebruiksaanwijzing

 • Draai de dop stevig rechtsom op de tube om de afdichting te openen (knijp hierbij niet in de tube). Draai de dop los om de tuit zichtbaar te maken – klaar! Breng de lijm direct uit de tuit zo dun mogelijk aan op één zijde (te veel lijm vertraagt het uitharden aanzienlijk!). De delen direct op elkaar plaatsen en aandrukken. Afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid lijm en het materiaal polymeriseert de lijm binnen 60 seconden in een kunsthars en zorgt voor een zeer sterke verbinding tussen de delen. Als u bij een lage vochtigheid lijmt, kan de uithardingstijd worden verkort door kort op een van de te verlijmen onderdelen te ademen. De beste lijmresultaten worden verkregen op kamertemperatuur. Basisch reagerende oppervlakken versnellen de uitharding van de lijm, zuur reagerende oppervlakken (bijv. hout, keramiek, porselein, leer) vertragen de uitharding.
 • Na gebruik de tuit direct met een droge doek of tissue schoonmaken en afsluiten met de dop.

Advies

 • Wanneer de huid vastgeplakt zit, week deze dan zo lang mogelijk in warm water met zeep en vermijd geforceerde pogingen om de lijm te verwijderen; daarna de huid hydrateren.
 • Een andere mogelijkheid is om de vingers in warm water tegen elkaar te wrijven en te proberen om er een paperclip of een stuk draad tussen te krijgen. Na enige tijd kunnen de vingers worden gescheiden. De getroffen oppervlakken kunnen ook direct worden behandeld met aceton of nagellakverwijderaar. Omdat organische oplosmiddelen ook vet verwijderen, raden we het aanbrengen van een handcrème aan. Mochten er lijmvlekken achterblijven, dan kunnen deze met een puimsteen worden verwijderd. Indien de lijm in de ogen of mond is gekomen, dan moeten de oogleden of mond worden opengehouden en direct met veel water worden uitgespoeld. Indien nodig een arts raadplegen.
 • Vanwege de specifieke dampen die ontstaan uit cyanoacrylaatlijmen is het raadzaam om de ruimten goed te ventileren bij het gebruik van relatief grote hoeveelheden.

Aandachtspunten

Waarschuwing: De secondelijm bevat cyanoacrylaat. Gevaarlijk: kleeft binnen enkele seconden aan de huid en ogen. Buiten het bereik van kinderen houden. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Bij het raadplegen van een arts de verpakking of het label meenemen. Inademing van damp vermijden. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig spoelen met water gedurende meerdere minuten. Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen en blijven spoelen.

Na gebruik:

Vlekken/resten

Veeg overtollige lijm direct af met een droge doek. Na uitharding zijn de lijmresten zeer moeilijk te verwijderen. Aceton zal de lijm heel langzaam laten ontbinden (controleer op geschiktheid).

Opslagcondities

Bewaren op een droge, koele, vorstvrije plaats. Bewaren onder +5 °C (in de koelkast) zorgt voor een maximale houdbaarheid.

Naar boven
*/-->