REACH

Wat is het doel van REACH?

Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu. Door REACH zal meer informatie beschikbaar komen over gebruikte stoffen. De communicatie over deze stoffen zal hierdoor in de keten van producent tot en met eindgebruiker en visa versa verbeterd worden.

Om welke verplichtingen gaat het?

Fabrikanten, distributeurs en importeurs hebben de verplichting om stoffen te registreren met een uitgebreide set van gegevens over de veiligheid voor mens en milieu. Er gelden verschillende termijnen en verschillende eisen voor de diepgang van de gegevens. Dit is afhankelijk van onder andere het volume en de schadelijke eigenschappen van de stof. Informatie over en de beheersbaarheid van risico’s moet tussen bedrijven in de keten worden doorgegeven. Ter voorbereiding van de Registratie dienen gebruikers van stoffen (ook zoals die in lijmen, kitten, coatings, soldeervloeimiddelen, smeermiddelen e.d. zitten) informatie over het gebruik door te geven aan hun leveranciers. Voor de meest zorgwekkende chemische stoffen wordt een verbod ingevoerd, waarbij de EU onder strenge voorwaarden Authorisatie voor productie en gebruik kan verlenen.

Wat is de planning?

De REACH wetgeving is per 1 juli 2007 van kracht. Voor 1 december 2008 moesten alle stoffen bij het REACH registratiebureau in Finland aangemeld worden. Per 1 december 2010 zijn van de meest gevaarlijke stoffen de risico’s bekend. Per 1 juni 2018 moet REACH voor alle stoffen geïmplementeerd zijn.

Wat betekent REACH voor jou als klant?

In de toekomst krijg je producten waarvan ook voor uw toepassing alle gezondheids- en milieurisico’s helderder gedocumenteerd zijn. Omdat veel toepassingen dezelfde zijn zal onze industrietak een aantal zogenaamde “generic exposure (blootstellings) scenario’s” opstellen en deze doorgeven aan de grondstoffenleveranciers. Zodra deze opgesteld zijn, zullen wij vragen of een dergelijk scenario ook bij u van toepassing is. Griffon zal aan haar grondstoffenleveranciers vragen de gebruikte stoffen te registreren en indien nodig te testen voor de wijze waarop bij jou onze producten worden gebruikt. Het eindresultaat van het totale proces zal een betere bescherming van het milieu en een gezonder werk- en leefklimaat zijn.

Zijn er ook nadelen?

Ja! Vanwege de hoge onderzoekskosten en/of de hoge risico’s bestaat de kans dat stoffen uit de markt worden genomen. Dit zou effecten kunnen hebben voor de verkrijgbaarheid van onze producten.

Wat doet Griffon om de verkrijgbaarheid van producten te waarborgen?

Griffon is gestart met het maken van een risicoanalyse. Hierbij kijken we op basis van de wetenschap die we nu hebben naar:
· De gevarenklasse van de stof.
· De uniekheid van de stof voor onze producten.
· De kans dat deze mogelijk niet geregistreerd gaat worden, respectievelijk uit de markt zal worden genomen.

Deze analyse zullen we gebruiken om je op tijd een alternatief te kunnen aanbieden.

Waar kun je meer informatie over REACH verkrijgen?

Klik hier voor meer informatie over REACH.

Wij hopen je voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 

Om al je vragen adequaat te kunnen beantwoorden en je goed te kunnen adviseren, heeft Griffon een REACH projectgroep opgericht. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet en Neem contact op met Griffon! Wij zullen ons uiterste best doen je van de juiste informatie te voorzien.